Polityka prywatności 

Zastosowanie danych

Coffee-Point.PL nie sprzedaje, wypożycza, użycza ani nie udostępnia uzyskanych informacji umożliwiających identyfikację osoby, o ile nie uzyskała takiej zgody od osoby zainteresowanej lub nie została do tego zmuszona przez przepisy prawa.

Coffee-Point.PL nie będzie wykorzystywać lub udostępniać danych osobowych przekazanych przez użytkowników serwisów online w sposób inny, niż tutaj opisany, bez uprzedniego powiadomienia i zaproponowania użytkownikowi możliwości usunięcia swoich danych.

Jako gość naszego serwisu internetowego możesz podejmować wiele czynności, nie przekazując żadnych informacji osobowych. Coffee-Point.PL mimo to gromadzi je za pomocą Cookies i przetwarza informacje o tym, między innymi, które strony były odwiedzane, w jakiej kolejności i jakie odsyłacze („linki”) zostały wykorzystane. Informacje te w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji osoby. Informacje nieosobowe, które gromadzimy, pomagają nam ustalić, które obszary naszych serwisów internetowych są najbardziej popularne, a także, które z akcji promocyjnych są najbardziej skuteczne.

 

Cookies

Cookies to pliki tekstowe przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika, które umożliwiają naszym systemom rozpoznanie przeglądarki internetowej użytkownika. Cookies przechowują takie informacje, jak adres IP, system operacyjny i rodzaj przeglądarki internetowej, jednak nie gromadzą żadnych informacji osobowych. Cookies umożliwiają użytkownikowi dostosowanie serwisu internetowego do swoich upodobań.

Wykorzystujemy również cookies do gromadzenia anonimowych informacji, odnoszących się do poszczególnych odwiedzanych serwisów internetowych, które pomagają nam analizować trendy, śledzić ruch użytkowników i gromadzić szeroki zakres danych demograficznych do z agregowanego wykorzystania. W celu zbierania danych i ich analizy korzystamy również z technologii pomiarowej naszych partnerów biznesowyc

Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.